Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-04-2563
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
เปิดรับนักศึกษาใหม่ "มาเรียนด้วยกันเยอะๆน้า"
TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 7 - 27 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 #TCAS63 #DEK63 #เด็กซิ่ว63
สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่
https://admission.ksu.ac.th/
ชำระค่าสมัคร TCAS63 ได้ง่ายๆ ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking Application หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA Mastercard
รอบที่ 3:
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 2563
รอบที่ 4:
ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 จนถึงเวลา 23.29 น.วันที่ 20 พ.ค.63
ขั้นตอนการสมัคร
สมัครที่เว็บไซต์ student.mytcas.com
กำหนดการ
- รับสมัคร 17 -27 เมษายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2563
- ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563
- รายงานตัว 27 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08 6458 4365
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
     รับสมัคร TCAS64 ป.ตรี วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (อาคาร6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์