Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-04-2563
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
เปิดรับนักศึกษาใหม่ "มาเรียนด้วยกันเยอะๆน้า"
TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 7 - 27 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 #TCAS63 #DEK63 #เด็กซิ่ว63
สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่
https://admission.ksu.ac.th/
ชำระค่าสมัคร TCAS63 ได้ง่ายๆ ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking Application หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA Mastercard
รอบที่ 3:
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 2563
รอบที่ 4:
ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 จนถึงเวลา 23.29 น.วันที่ 20 พ.ค.63
ขั้นตอนการสมัคร
สมัครที่เว็บไซต์ student.mytcas.com
กำหนดการ
- รับสมัคร 17 -27 เมษายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2563
- ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563
- รายงานตัว 27 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08 6458 4365
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
     

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
     รับสมัคร TCAS64 ป.ตรี วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (อาคาร6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์